خدايا! چقدر احمق بودم که فکر ميکردم اين جدا بودن از ديگران تنهايیست! حالا ميبينم وقتی از اين*با هم بودن*ها جدا ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 0 بازدید
بهمن 91
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
شهریور 87
1 پست
اسفند 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
مهر 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
1 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
5 پست
مهر 82
7 پست
شهریور 82
4 پست