دولت عشق آمد!

بسمِ الله نورٌ علی نور                               الحمدُ لله الذی خلقَ النور                                                                    و کلَّمَ مُوسی علی جبل الطور....   سلام!  نميدونم چی بنويسم! کلماتی برای احساسم ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 7 بازدید
در زدم ¤بيا تو! *سلام داداش! ¤سلام، چته؟ *هيچی...فقط بخون. ¤ببينمت! از کی بخونم؟ *.... همونجور که رو تخت دراز کشيده بود دستشو گذاشت زير سرش، يکم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید
مرا ردِّ نگاهت می رساند تا خدا يک شب                                         کدامين راه را می خواهم از اين کهکشانی تر ؟                        
/ 8 نظر / 5 بازدید
بهمن 91
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
شهریور 87
1 پست
اسفند 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
مهر 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
1 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
5 پست
مهر 82
7 پست
شهریور 82
4 پست