پست های ارسال شده در آبان سال 1382

دولت عشق آمد!

بسمِ الله نورٌ علی نور                               الحمدُ لله الذی خلقَ النور                                                                    و کلَّمَ مُوسی علی جبل الطور....   سلام!  نميدونم چی بنويسم! کلماتی برای احساسم ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 7 بازدید