پست های ارسال شده در مهر سال 1382

در زدم ¤بيا تو! *سلام داداش! ¤سلام، چته؟ *هيچی...فقط بخون. ¤ببينمت! از کی بخونم؟ *.... همونجور که رو تخت دراز کشيده بود دستشو گذاشت زير سرش، يکم ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید
مرا ردِّ نگاهت می رساند تا خدا يک شب                                         کدامين راه را می خواهم از اين کهکشانی تر ؟                        
/ 8 نظر / 5 بازدید
خدايا! چقدر احمق بودم که فکر ميکردم اين جدا بودن از ديگران تنهايیست! حالا ميبينم وقتی از اين*با هم بودن*ها جدا ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 0 بازدید