شبی بهتر از این نداریم!

خدایا ! می دونم هر چی بگم بر علیه خودم گفتم! فردا میگی اگه اینا رو میدونستی چرا

عمل نکردی؟ پس حرفی ندارم جز اینکه :

 

حول حالنا الی احسن الحال ...

/ 2 نظر / 37 بازدید
فردوس

اونجا اول فروردين شده ؟